Mediation

Onze kandidaat-notaris, mevrouw mr. Sylvia Kolk, heeft de basisopleiding mediaton en de specialisatieopleiding Scheidingsmediation & Premarital Mediation gedaan en is als mediator aangesloten bij de Vereniging van mediators in het notariaat (VMN).

In combinatie met haar (notariële) expertise op het gebied van personen- en familierecht, maakt dit haar, als VMN-notaris, een ideale bemiddelaar in conflicten. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat, is de notaris-mediator van nature al gewend onpartijdig op te treden. Dit vergroot de kans dat er een oplossing gevonden wordt waar iedereen tevreden mee is. Een extra voordeel is dat de notaris de gemaakte afspraken kan vastleggen in een notariële akte. Deze akte heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van een rechter.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator samen met de partijen op zoek gaat naar de oplossing van hun conflict.

Mediation bij scheiding

Sylvia kan u begeleiden tijdens onder meer uw (echt)scheiding en het opstellen van het ouderschapsplan, maar ook de juridische verdeling van uw huis en het wijzigen van uw testament.

Mediation bij nalatenschap

Als expert op het gebied van erfrecht en met inzet van haar vaardigheden als mediator, kan Sylvia u helpen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen. Wanneer een oplossing wordt bereikt, kunnen de afspraken worden opgesteld in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.

De voordelen van een notaris-mediator

De notaris-mediator is een notaris die:

  • kan optreden als bemiddelaar;
  • deskundig is op het gebied van personen- en familierecht, het erfrecht en het eigendomsrecht;
  • getraind is in het omgaan met de emoties die spelen bij een conflict;
  • onpartijdig is en de belangen van alle betrokkenen in het oog houdt;
  • de gemaakte afspraken vastlegt in een rechtsgeldig convenant.

Kortom: bij de notaris-mediator kunt u alles regelen, van bemiddeling in het conflict tot vastlegging van afspraken in akten. Mediation bespaart tijd en geld!