Familierecht

Zoals gezegd zijn sommige gebeurtenissen in uw leven zó belangrijk, dat ze notarieel geregeld moeten worden. Het familierecht vormt een belangrijk facet van onze dienstverlening en is zeer veelzijdig van aard. Denkt u daarbij aan het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of een testament. Maar ook aan het verdelen van een gecompliceerde nalatenschap.

Op al deze gebieden beschikt ons kantoor over een ruime mate van kennis en ervaring.

Een akte die de laatste jaren geregeld wordt opgemaakt en waarvoor in de media ook veel aandacht is, is het zogenaamde levenstestament.

Een levenstestament is een akte ondertekend bij de notaris waarin persoonlijke en zakelijke wensen vastgelegd worden voor situaties waarin iemand tijdelijk of blijvend zijn eigen belangen niet meer kan behartigen (als gevolg van lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid). 

Het levenstestament kan worden omschreven als een volmacht aan één of meer personen, plus de mogelijkheid tot het opnemen van tal van andere bepalingen, die voor de volmachtgever belangrijk zijn, of waarover hij/zij zich zorgen maakt.

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van deze akte, informeert u naar de mogelijkheden!